Szkoła Podstawowa nr 2
im. Adama Mickiewicza
ul. A. Mickiewicza 1
19-200 Grajewo
tel./fax (086) 272 30 63
NIP 719-13-79-102
e-mail: sekretariatsp2@grajewo.net.pl


 


Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 2
ul. Mickiewicza 1
19-200 Grajewo
NIP 719-13-86-378
 

 

Wykaz podręczników obowiązujących  w SP nr 2
w roku szkolnym 2011/2012 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na wykonanie tablicy informacyjnej i banera w ramach projektu
„Więcej umiem oraz wiem – program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie”.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
"Więcej umiem oraz wiem - program rozwojowy
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie".

 

                 


                  Szkoła posiada pracownię komputerową otrzymaną w ramach projektu: "Pracownie komputerowe dla szkół" (nr umowy: BA-WZP-AW-322-09/2006) oraz internetowe centrum informacji multimedialnej (nr umowy: WZP.322-AW-04B/07).


 

                   Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie zaprasza do składania ofert na dostarczenie pomocy zgodnie z projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla dzieci uczestniczących w projekcie:

„Nasze przedszkole jest w szkole”
 „Od trudności do sukcesów szkolnych”.


Informacje o projekcie: "Nasze przedszkole jest w szkole".

Informacje o projekcie: "Od trudności do sukcesów szkolnych".

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
"Pierwszy krok do samodzielności dziecka
- zespoły przedszkolne w Grajewie"

Europejski Fundusz Społeczny: http://www.efs.gov.pl
 

 

 

 
 Zapraszamy do
 Szkoły Podstawowej nr 2
im. Adama Mickiewicza w Grajewie
 

 

 Kalendarz roku szkolnego 2011/2012