Nasza szkoła uśmiecha się do wszystkich dzieci


Nasza szkoła w pełni przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajduje się podjazd wyposażony w poręcz, co zapewnia łatwe wejście do budynku ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sprawne przemieszczanie się wewnątrz budynku umożliwia winda oraz szerokie przejścia i korytarze. Na każdej kondygnacji są toalety przystosowane do korzystania przez osoby mające trudności z samodzielną obsługą. Dyrekcja zapewnia również wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do pracy z uczniami z różnymi problemami zdrowotnymi.